Najveća fashion platforma u Srbiji

Uslovi korišćenja

Posetom i korišćenjem ovih web strana na internetskom domenu eOdeća.rs korisnik prihvaća uslove korišćenja koji slede.

Funkcionisanje portala

eOdeća.rs tim nastoji portal učiniti šta je moguće dostupnijim i pristupačnijim svim posetiocima no ne može garantovati da će web strana biti uvek dostupna i ispravno funkcionisati. eOdeca.rs ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu nastalu štetu prouzrokovanu nedostupnošću web strana ili neažurnim informacijama.

Podaci i informacije

eOdeća.rs nastoji svojim korisnicima pružiti točne i precizne informacije o proizvodima i svim ostalim aspektima kupovine. Tome posvećujemo punu pažnju i mnogo truda. Moguće je medjutim da pogreške pritom svejedno nastanu. eOdeća.rs ne može se smatrati odgovornim za tačnost navedenih podataka, niti za bilo kakvu, materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu zbog netačnih podataka, krivih ili nerelevantnih informacija. Navedeno se odnosi na proizvode, odeću i obuću trećih strana, ali i na informacije koje eOdeća.rs samostalno pruža. Za proveru tačnosti informacija korisnicima uvek preporučamo i dodatnu proveru proizvoda na veb stranama prodavača odnosno izvornim web shopovima kojima je moguće pristupiti i putem linkova koje prenosi eOdeća.rs portal.

Privatnost

eOdeća.rs u potpunosti poštuje privatnost svojih korisnika i posetilaca te ulaže maksimalne napore u očuvanje privatnosti i sigurnosti svih posetilaca. eOdeća.rs portal za sada ne čuva nikakve lične podatke korisnika (poput "kolačića" ili lozinki). eOdeća.rs nema kontrolu i ne može se smatrati odgovornima za eventualne sigurnosne propuste i povrede privatnosti trećih strana, web shopova i portala s kojih dolazi sadržaj koji se prenosi na eOdeća.rs pretraživaču.

Odricanje odgovornosti

eOdeća.rs niti INTERPROACTIVE d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu korišćenjem informacija, podataka i materijala sa eOdeća.rs portala.
Logotipovi, fotografije, promotivni materijali i zaštićene robne marke proizvoda i partnera u potpunom su vlasništvu respektivnih trećih strana i eOdeća.rs ne polaže nikakva prava na ista.

Izmene na stranama

eOdeća.rs može da napravi u bilo kojem momentu izmjene na stranama portala, uključujući i ove uslove korišćenja, bez prethodne najave. Uvek preporučamo pre samog korištenja ponovo proveriti ove uslove korišćenja.

Pretplatite se na njuzleter!

I nikad ne propustite velike modne popuste i vesti!
Vrh